ZGJIDH SIPAS

LLOJIT TE MUZIKES

Tips: Shiko filtrin majtas per te zgjedhur vinilet sipas artistit ose sipas llojit te vinilit( 33rpm, 45rpm)